KVKK
Aydınlatmanın Amacı ve Veri Sorumlusu
Mynkey.com
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni'nin (Aydınlatma Metni) amacı, Mynkey Danışmanlık Bilişim Sistemleri Turizm Ticaret Ltd. Şti. (Mynkey) tarafından yönetilmekte olan https://mynkey.com adresinde yer alan internet sitesinin, kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun'un (Kanun veya KVKK) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir.
Ayrıca kullanıcıların mynkey.com'u kullanımı ile ilgili olarak Mynkey tarafından toplanan veya kullanıcıların hareketleri ile kendilerinin mynkey.com'a girdikleri kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki sebepleri ve hakları konularında şeffaf bir şekilde aydınlatmaktır.
Mynkey, kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine önem vermektedir. Kişisel verileriniz tarafımızca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (buradan veya buradan) ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun biçimde işlenmektedir. Kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğini korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede teknik ve idari güvenlik tedbirleri alınmaktadır.
Mynkey, aydınlatma hükümlerini dilediği zaman mynkey.com üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Güncelleme ve değişiklikler mynkey.com'da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.
Veri Sorumlusu
Tüm veri işleme süreçlerine ilişkin olarak sizinle ilgili işlenen kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Mynkey Danışmanlık Bilişim Sistemleri Turizm Ticaret Ltd. Şti.'dir.
İşlenen kişisel verileriniz, işleme amaçları, hukuki sebepleri ve aktarıma ilişkin nasıl işlendiğini öğrenebilir; kişisel verilerinizin ne şekilde elde edildiği, verilerinizin işlenmesi ile ilgili haklarınızın ne olduğu ve bu hakları kullanmak için Mynkey'e ne şekilde başvuracağınıza ilişkin bilgileri de burada bulabilirsiniz.
Web Sitesi Ziyareti
Kişisel verileri Mynkey tarafından işlenen kişi, web sitemizi ziyaret etmesi sebebiyle Ziyaretçi olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektedir.
İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri
Kişisel Veriler İşlenme Amaçları Hukuki Sebep
Web Sitesi Trafik Bilgileri (Bağlantı Zamanı, Ziyaret Edilen Sayfa, IP Adresi gibi) Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi ile Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi Sebebiyle KVKK Md.5/2a'ya istinaden 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'daki Yer Sağlayıcının Sorumluluğu (Madde 4)
Çerez Bilgileri Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi Meşru menfaatlerimiz sebebiyle KVKK Md.5/2f'ye istinaden
Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.
Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.
Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; üçüncü parti çerez sağlayıcılara, çerezler vasıtası ile işlenen web sitesindeki hareketleriniz, seçimleriniz ve tercihlerinize ilişkin bazı bilgiler aktarılabilir. Ayrıntılı bilgi için Çerezler Hakkında Bilgilendirme'yi inceleyebilirsiniz.
Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız
Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmanız gerekmektedir. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikâyette bulunmanız mümkün değildir.
Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak;
Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi
Başvurunuzu;
Başvurunuzda;
Başvurunuz otuz gün içinde sonuçlandırılarak (i) Kabul edilip talebiniz ile ilgili tarafınıza bilgi verilebilir veya (ii) Gerekçesi açıklanarak reddedilebilir. Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" (buradan) ile ulaşabilirsiniz.
Başvuru formunu buradan bilgisayarınıza indirebilirsiniz.